KÜRESEL POLİTİKALAR / EMPERYALİZM / BOP / PROVOKASYONLAR * Turuncu devrim İran’da olmaz

Bülent ESİNOĞLU
bulentesinoglu@gmail.com
31.12.2017

Turuncu devrim İran’da olmaz

Bildiğiniz gibi ABD ajanlarının gelişmekte olan ülkelerde yaptığı ve yapmakta ısrar ettiği eylemlerle, kendi rejimlerini ihraç etme işine, “Turuncu devrim” adı verilmiştir.

Amerika’da yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde, İran mahvedilmesi gereken ülkeler arasında zikredilmişti.Hedefte K.Kore ve İran’ın olduğunu resmi belgelerle ilan etmişlerdi.

Bizim kısa tarihten bildiğimiz gibi, sadece Strateji belgesinde yazılsa da yazılmasa da, ABD’nin bölgedeki ilk düşmanının, İran olduğunu biliyoruz.

Bunun temel sebebinin İsrail’in güvenliğini sağlamak ve petrolün dolar ile satılmasını sürdürmektir. Bunun için bölge ittifaklarının önüne geçmek ve bölge ittifakını dinamitleyecek stratejiler kurmaktır.

Rusya, Türkiye ve İran ile yapılan Astana ittifakı, Yemen meselesi Lübnan Hizbullah’ı gibi konular, ABD ve İsrail’in planlamalarına karşı gelişme kaydetmesi; Amerika’yı, İran’ın içinden karıştırması gibi bir aciliyeti, gündeme taşıdı.

Uzun yıllardır uygulan ambargoların halk üzerinde yarattığı olumsuzluğu örgütlemek, ABD için fırsat gibi göründü.Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerde uyguladığı Renkli Devrimleri (devrim denilmez ama belki içerden teslim alma) işlerine giriştiğini anlayabiliriz.

Atılan sloganlardan gidersek hareketi örgütleyenlerin arkasında ABD’nin olduğu çok açıktır. Bir halk hareketi olmaktan ziyade dışarıdan örgütlenmiş bir eylem görüntüsünü veriyor.

Bir eylemin gerçek bir kalkışma mı yoksa dışarıdan örgütlenmiş bir provokasyon mu olduğunu en çok deneyleyen ülke Türkiye’dir.Dolayısıyla bu bir halk harekâtı değildir. Örgütlü bir provokasyondur.

İran halkı ile Türk halkının emperyalizme karşı dayanışması bu eylemlerin akim kalmasında önemli rol oynayacaktır.

Amerikan yanlısı haberlere itibar edilmemelidir. Provokasyonun en önemli ayağı Amerikan medyasıdır. Zaten Amerikan savaşları genellikle medyada başlar medyada biter.

Elde edilen yıpranmalar üst üste eklenerek yol alınmaya çalışılır.Biz Amerika’nın ülkemize yaptıklarından elde ettiğimiz tecrübeleri biriktirerek bu günlere geldik.

İran halkının bu eylemlerin dış kaynaklı olduğunu gördüğü anda, ABD planlarını boşa çıkaracağından eminiz. İran’da, Amerika renkli devrim yapamaz. Yapamaz çünkü İran’da Amerikan varlığı bunu sağlayacak güce sahip değildir.

İran’da NATO, OECD, DB, GB, ikili gizli antlaşmalar gibi Amerikan örgütlenmeleri yoktur. İran’da Amerikan varlığı yoktur. Kısmi eylemlerin dışında sükûnet hemen gelecektir.

31.12.2017

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *