7.yılında Cumhuriyet sansürü; Dinci tehdit, Kubilay ve işbirlikçilik!..

25 ARALIK 1930 Vakit gazetesinde yer alan Menemen Olayı çizimi

Mehmet FARAÇ
farac65@gmail.com
23 Aralık 2017

7.yılında Cumhuriyet sansürü;
Dinci tehdit, Kubilay ve işbirlikçilik!..

“Gazez Camii girişinin sol tarafındaki bahçede, arkası üstü yatık, elbiseleri kanlı, başı boynundan ayrılmış ve etrafındaki toprakta çok fazla kan lekeleri bulunan, tahminen 25 yaşlarında, üzerinde hâki renkte askerî elbise olan; orta boylu, kumral benizli, saçları az ağarmış cesedin, Menemen’de 43. Alay 1. Tabur 3. Bölük Takım Komutanı Yedek Subay İzmirli Hüseyin oğlu Kubilay olduğu anlaşılmıştır…’

Yukarıdaki satırlar, 23 Aralık 1930 sabahı Menemen’de Nakşibendi müritleriyle onlara destek veren yobazlar tarafından şehit edilen Kubilay’la ilgili Menemen Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı raporun girişidir…

Tarihe ‘Menemen Olayı’ diye geçen bu iğrenç eylemin elebaşı, Kubilay’ın başını keserek öldüren Giritli Hasan oğlu Mehmet’ti… Osman oğlu Şamdan Mehmet, Hasan oğlu Sütçü Mehmet, Emrullah oğlu Mehmet, Nalıncı Hasan ve Çakır oğlu Ramazan ise yardımcılarıydı.

Tamamı Manisa’da oturan bu katillerin Nakşibendi tarikatıyla bağlantıları saptanmıştı. Onları tarikata çeken ve eğiten kişi ise Manisa Askeri Hastanesi imamlığından emekli İbrahim Hoca’ydı… İbrahim Hoca, tarikat ilişkisini şöyle açıklamıştı:

‘İlk tarikata intisabım on iki sene evveldir. Nakşibendidir. Şeyhim İsmail Necati’ydi… Bâb-ı âli’de oturuyordu. Tekkesi vardı. Ölmüştür. Ondan bir sene sonra tahminen o zaman Çapa’da tekkesi bulunan Şeyh Esat Efendi’nin zikrine gittim ve ona bağlandım.’

2.YAZI

Kılıçla tehdit!..

Menemen Olayı, 23 Aralık 1930’da gerçekleşir. Eylemciler başlarında Mehdi Mehmet olmak üzere sabah ezanı sırasında Menemen’e gelip Müftü Camii’ne girerler. Camide bulunan sancağı alan mehdi, halkı kendilerine katılmaya davet eder ve şunları söyler:

‘Taraf-ı ilahiden geliyoruz. Şeriat istiyoruz… Askerin kılıç ve kurşunu bize işlemez. Herkes bu bayrağın altından geçecektir. Geçmeyenleri kılıçtan geçireceğiz.’

Jandarma bölük komutanı olayı haber alınca topluluğun bulunduğu belediye binası önüne gider ve eylemcilere dağılmalarını söyler. Mehdi Mehmet, “Ben mehdiyim. Şeriatı ilan ediyorum. Bana kimse mukavemet edemez” diye cevap verirken, kalabalıktan alkış sesleri yükselir!..

Bu sırada Alay Komutanlığında eğitime çıkmak üzere hazırlanan Kubilay’a bir müfrezeyle olay yerine gitmesi emredilir. Kubilay, halkla bir çatışmaya meydan vermemek için askerlere süngü taktırarak alandaki kahvenin önüne bırakır ve eylemcilerin yanına gider.

O sırada eylemcilerin arasından ateş açılır ve Kubilay yaralanır. Kubilay yakındaki caminin avlusuna doğru koşar. Bu sırada bir el daha ateş edilir ve genç asteğmen avluda yere düşer.

Cephaneleri olmayan müfrezedeki askerler ise geri çekilir. Kubilay’ın düştüğünü gören Mehdi Mehmet, henüz ölmemiş olan genç askeri sürükleyerek yüzüstü yatırır, sonra da başını keser!..

Nakşibendi müridi Kubilay’ın saçlarından tutarak başını önce taşa vurur, sonra da camiden aldığı sancağın ucuna geçirir!

Bu sırada alaydan gönderilen askerler olay yerine ulaşır. Eylemcilerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada, Hasan ve Şevki adlı iki bekçi şehit olur. Eylemcilerden Mehdi Mehmet, Şamdan Mehmet ve Sütçü Mehmet ölü, Emrullah oğlu Mehmet Emin yaralı olarak ele geçirilir.

3.YAZI

Bağnazlara idam!..

Olayın ardından sıkıyönetim ilan edilir. ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı zorla kaldırmaya teşebbüs’ etmekten yargılanan bağnazlardan 32’si idama, 73’ü ise çeşitli hapis cezalarına çarptırılır.

Büyük Önder Atatürk, Menemen’de gerçekleştirilen eylemin sıradan bir olay olarak geçiştirilemeyeceğini belirterek, 28 Aralık 1930’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şu mesajı gönderir:

‘Menemen’de meydana gelen gericilik girişimi sırasında yedek subayın uğradığı saldırıyı, milletin bizzat Cumhuriyet’e karşı bir öldürme girişimi olarak kabul ettiği ve cüretkârlarla, destekçileri, ona göre takip edeceği kesindir. Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.’

4.YAZI

Başlar kopartılırken!..

Peki; günümüzde (2010) yaşanan kimi siyasi tezgâhlardan yola çıkarak da ibret alınması gereken bu acı öyküyü niçin mi anımsattım?..

Birincisi, cumhuriyetin bekası uğruna başını veren o yiğit asker öğretmeni bir kez daha saygıyla anmayı görev bildim…

İkincisi, onun hikâyesini anlatan ve şu an vizyonda olması gereken filmi İstanbul’da izleyeceğim bir sinema bulamadığımı duyurmak istedim!..

Üçüncüsü ise PKK yandaşları ile tarikat şeyhine saygılarını sunan Nakşibendi torunları, Cumhuriyet’in en önemli kalesine sızarken aynı yerde Atatürkçü, ulusalcı, Kemalist evlatların başlarının kesilmeye devam ettiğini anımsatmak istedim!.. En acısı da bu üçüncüsü olsa gerek!..

Atatürk’ün en büyük eseri ‘özerklik’ tuzağındayken, Büyük Önder’in partisi dizayn edilirken, Truva atlarının yularından tutup Cumhuriyet’in kalesine sokan işbirlikçi seyisler Atatürkçülükten ödün vermeyen namuslu kitlelere hesap verecektir…

Ben, tüm bu gaflet ve hatta hıyanet yaşanırken, ‘kol kırılır yen içinde kalır’ hastalığına kapılıp çevrelerine at gözlüğüyle bakanları, ‘ayanın artık’ diye bir kez daha uyarmak istedim.”

OKURLARA DUYURU: Yukarıdaki yazımı 23 Aralık 2010’da sansürleyerek yayımlamayan Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinden Akın Atalay FETÖ soruşturmasından tutuklu, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya ise tutuksuz yargılanıyor. Bu yazı, sansürcü zihniyeti protesto uğruna, geçen 7 yılda olduğu gibi Kubilay’ın her ölüm yıldönümünde yayımlanacaktır. Kubilay’ı 87. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/7-yilinda-cumhuriyet-sansuru-dinci-tehdit-kubilay-ve-isbirlikcilik-45551yy.htm
This entry was posted in DİN-İNANÇ, İrtica, MENEMEN OLAYI - KUBİLAY, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *