ATATÜRK’E DÜŞMAN MÜDÜRE ATATÜRK HAKKINDA DERS VE EV ÖDEVİ

Naci Kaptan
30 Ağustos 2014

YAZIYAyorum

“Kurtuluş Savaşı’nın alnı secdeli Müslümanları beni “İslam’ın Kurtarıcısı” olarak anıyorlardı. “İslam’ın halaskâr gazisi” unvanını vermişlerdi bana.” Mustafa Kemal Atatürk

***

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan’ın Facebook sayfasında paylaştığı Atatürk’ü kötüleyen ve hakaret eden ,Atatürk’ün Yahudi olduğu ve İslam karşıtı olduğunu yazan makale nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, CHP İl Başkanı Bayram Karadağ tarafından protesto edilmiş.Sayın Karadağ’ı duyarlı ve örnek davranışı nedeniyle kutluyor ve Seyfullah Kaplan’ı Atatürk ve laik Cumhuriyet’e saygılı olmaya ve özür dilemeye davet ederek kınıyorum.Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Devletinde müdür olacaksın ama Devleti kuran ve kurtarana hakaret ile ihanet edeceksin.

Müdür efendi için Karabük haber şöyle yazmış ;
“İl Milli Eğitim Müdürümüz, Remzi Cansu adlı bir Atatürk düşmanının, Atatürk ile ilgili akla hayale gelmeyecek iftiralarını kendi facebook hesabında paylaşımda bulunmuş. 4 Haziran tarihli paylaşımda Seffullah Kaplan; paylaşımın üzerine bir de not düşmüş ve demiş ki “bende mutlaka okumanız dileği ile paylaşıyorum” ……. http://www.karabuknethaber.com/milli-egitim-muduru

Seyfullah Kaplan ve benzerlerinin geçmişine baktığınızda büyük çoğunlukla din eğitimi aldıklarını görürsünüz.İmam hatip liselerinde çocuklarımızın beyinleri yobazlık , softalık , Laik cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı ile yıkanmakta ve gençlerimiz Atatürk ve Laik Cumhuriyete düşman olarak yetiştirilmektedir. İmam Hatip liselerinin çöp kutularında bulunan Atatürk resimleri , öğrencilerin dilindeki beton Mustafa sözü bir rastlantı değildir. Bu müdür efendi de benzer bir tarlanın ürünü olup kendi köküne ,Ulus tarihine ihanet edenlerden birisidir.Kendisi de tarihin çöplük bölümünde yerini alacaktır.

Müdür efendi kendisini savunmak için paylaştığı yazıyı kendisinin yazmadığını söyleyerek savunuyor.Yazık ki yazık Milli Eğitim kimlere emanet edilmiştir . Atatürk’e hakaret eden yazı içeriğine katılmasa idi paylaşmazdı.Hatta benim yaptığımı yapar O yazıyı yazana bir kaç satır yazarak kınardı. İl Eğitim müdürlüğü internet sayfasında müdür efendi konu hakkında bir açıklama yapmış. Bu tür açıklamalara “Tırışkadan tayyare” derler ….

Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanları inancı, siyaset sömürü ve zenginleşme aracı olarak kullandılar. Kendilerini layık olmadıkları devlet görevlerine atayanların yediği kul ve Devlet hakkını , yolsuzlukları , hırsızlıkları , bölmekte oldukları Türkiye’yi , Kafa kesen radikal islamcılarla işbirliğini, PKK teröristlerle gizli pazarlıklarını bu nedenle görmezden gelirler..
Kul hakkı yiyen şeytanlarla iş birliği yaparlar
.

Ey Müdür efendi Atatürk’ün din için yaptıklarından sadece bir kaçını ve Atatürk hakkında söylenmiş sözlerin sadace bir bölümünü yazıyorum.Keşke Atatürk’e ihanet halinde olanlar O’nun dine ve ülkemize yapmış olduğu hizmetlerin ve katkıların binde birini yapmış olsanız.

MÜDÜR EFENDİYE EV ÖDEVİ

Ödev ;
Aşağıdaki sözler 100 defa deftere yazılarak ezberlenecektir …Eksik ezber olursa köşede tek ayak üzerinde durulacaktır.

ÖNCE BİR HATIRLATMA

Atatürk UNESCO tarafından Dünyada 100 yılın devlet adamı seçilmiştir …
Dünyada Tek ve İlk: “Atatürk Yılı

UNESCO 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle Atatürk’ü “Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri” olarak evrensel niteliklerini ortaya koymuştu. Bu karar doğrultusunda, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı bütün dünyada, “1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştı.

Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir. 27 Kasım 1978 Tarihli UNESCO Genel Kurulu kararında aynen şunlar yazıyordu: “UNESCO Genel Konferansı; Uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. Yıldönümü’nde, 1981 yılında anılmasını kararlaştırmıştır.

Alınan kararda “Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.” denmektedir.

Konu gündeme geldiğin İsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle söyler:

“Dünyada bu kadar devlet adamı var hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız?” sözlerinden sonra, Rus delegesi ayağa kalkarak 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle söyler;

”Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki ATATÜRK öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız”

Sonra ne mi olur?
UNESCO tarihinde ilk gerçekleşir hiç karşı ve çekimser oy olmadan 152 ülke şu metne hep birlikte imza atar;

İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve şunları söyler; ”Ben ATATÜRK’ü inceledim bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı ben atıyorum” .

Alınan Kararda Şunlar Yazmaktadır:

“ Atatürk ululararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkilapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu”

ATATÜRK VE DİN

1- Ben asla dine karşı olmadım, dine aykırı hiçbir şey yapmadım. Aksine, ona gerekli değeri verdim; onu vicdanlardaki kutsal yerine yükselttim.

2-Ben İslamî alanda da vukuf sahibiydim, İslam tarihini çok iyi bilirim. Kur’an’ı da bilirim, dinimizi de… Müslümanlığı çok dikkatle inceledim, Hazreti Peygamber’in hayatını okudum. Dört ciltlik tarih hazırlanırken, Dört Halife dönemini ben yazdım. Benim bu yönüm dinci ve inkârcı yobazlar tarafından hep gizlenmiştir. Evet, doğru, bir ibadet Müslümanı değildim; ancak bir Cihat Müslümanı idim.Gerçek Müslümanlara Saygı Duydum, Onlardan da Saygı Gördüm, Destek Gördüm

3-Gerçek din adamlarına hep saygı duydum, onlarda da saygı uyandırdım. Dine ve dindarlara yaşamımın hiçbir anında saygısızlık etmedim. Milli Mücadele’mizde dinden, din adamlarından büyük destek gördüm. Kurtuluş Savaşı’nın alnı secdeli Müslümanları beni “İslam’ın Kurtarıcısı” olarak anıyorlardı. “İslam’ın halaskâr gazisi” unvanını vermişlerdi bana.

4- Dinde reform yapmak idi istediğim. Bu çerçevede İslam’da yenileşmeyi, yeniden yapılanmayı gerçekleştirdim. Hurafe dinciliğini yıktım. Hurafenin yerine neyin konması gerektiğini belirledim. Gerçek dinin ilk adımlarını attım.

5– İslam toplumunu nakilcilikten akılcılığa yönelttim; çağdaşlaşma yolunda ilk adımları atmasını sağladım. Dini hurafelerden, Arap-Acem kültüründen arındırmak, dincilerin, toplumu ve devleti yönlendirmesini önlemek istedim. İslam’ın, Allah ile aldatanlarca araç olarak kullanılmasına karşı çıktım. Müslüman yurttaş ile Tanrı arasındaki aracıyı kaldırmak istedim.

6- “Raiyyeleşme”yi, yani sürüleşmeyi kaldırdım; bundan beslenenlerin saltanatına son verdim. Halkımı millete dönüştürdüm. Yaptığım devrimlerle gerçek İslam’ın özlemini, Hz. Muhammed’in özlemini gerçekleştirdim.

7-Ben dini Kur’an yapmak istedim, Kur’an’ı da din!… Türk insanı, Kur’an’ı kendi diliyle okusun, kendi diliyle anlasın istedim. Dini, kaynağı olan Kur’an’a teslim etmek, Kur’an’ın herkesin bildiği dilde okunmasını sağlamak için kararlar aldırdım, icraatlar yaptırdım.

8-İlk Türkçe hutbeyi veren ve bu geleneği Anadolu’da yerleştiren benim. İlk kez Kur’an’ı Türkçe’ye çevirten ve şiir olarak çevrilmesi için çaba gösteren benim, ezanın Türkçeleştirilmesini sağlayan da… Elmalı’ya, tefsirini yaptırdım. Elmalı tefsiri nasıl bakıyorsa, öyle baktım dine. Ardından, ikinci büyük adımı attım. 12 ciltlik Buhari tercüme ve şerhini yaptırdım.

9-1924’de dinle devlet işlerini birbirinden ayırdım. Dini vicdanlardaki yüksek yerine oturtmaktı amacım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurdum; din ve mezheplerle ilgili ibadet ve yönetim işlerini düzenlesin diye, imanla ilgili fıkıh kurallarını soracak olan Müslüman yurttaşlara bilgi versin diye… Bir görevi de Laikliği korumaktı.

10-Yüzyıllardır süregelen Alevi-Sünni çatışması benim Laiklik ilkemle önlendi.

Atatürk sadece dostlarından değil savaştığı tüm düşmanlarından saygı görmüştür. Düşmanından saygı görmek her kula nasip olmaz . Devlet adamlığı ise dünyanın birçok ülkesinde örnek alınmış ve alınmaktadır .Atatürk düşmanlarına söylenecek çok söz vardır. Bakınız Dünyanın her yerinden Atatürk’ü tanımlayan sözler nelerdir ;

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. – Chicago Tribune Gazetesi, ABD Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. – New York Times

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. -Gladys Baker, ABD’li gazeteci

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. – Prof. Walter L. Wriht, Almanya

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. – Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

Türk halkı büyük oğlunu kaybetti. Atatürk, bir milletin kader anında verdiği emirle halkının kaderini değiştiren insanlara aittir. – Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

Türk halkı, Mustafa Kemal’in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu’nun millî bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve “Boğazın hasta adamının” yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O, her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı. – Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya

Boğazdaki hasta adam yerine, sağlıklı ve güçlü bir adamın doğması, Kemal Atatürk’ün büyük bir eseridir. O, Türkiye’yi yeniledi, sınırları küçültmekle yeni devlete ve hedeflere istikrar ve kuvvet verdi. Kemalist Türkiye bir güç faktörü oldu, Atatürk’ün zeki ve realist dış politikası, Türkiye’yi saygılı bir devlet yaptı. Aynı zamanda Kemal, ülkesinin soyutlanmasına engel olduğu gibi, paktlardan doğabilecek tehlikeleri birer birer aştı. O, bütün imkanların gerçekçi politikalarından faydalandı ve ülkesine yarar sağladı. – Rheinisch-Westfälische Zeitung Gazetesi, Almanya

Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. – Berlin, Alman Ajansı

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. – Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı

Türkiye Büyük Meclisi’ne ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı Atatürk’ün ölümü üzerine en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adamı ve tarihi bir şahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir anıt oluşturdu. – Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar. – Herbert Melzig, Alman tarihçi

O, kendi milleti ve beşeriyet âlemi için beslediği muhabbetle, bir dâhinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.- Herbert Melzig, Alman tarihçi

Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır. – Illustrierte Dergisi, Almanya

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. – Prof. Maurice Beaumont, Fransa

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor. – Noelle Gazetesi, Fransa

Çok büyük bir adamdı. Bir siyasi dahiydi. – Excelsior Gazetesi, Fransa

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri. – Le Jour-Echo de Paris Gazetesi, Fransa

Atatürk’un yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. – Noell Roger Gazetesi, Fransa

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı. – Claude Farrère, Fransız Yazar

Asırları aşan adam! – Paris basını, Fransa

Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir. – Pierre Dominique, Fransız gazeteci

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.-Albert Lebrun, Fransız Cumhurbaşkanı

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. -Mercel Sauvage, Fransız gazeteci

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. – Gerard Tongas, Fransız yazar

Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.-Sanerwin Gazetesi, Fransa

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap.) Briand, Fransa Başbakanı, 1921.

Denilebilir ki onsuz, İslam âlemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.- Berthe Georges Gaulis, Fransa

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.- Claude Farrère, Fransız yazar

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı. – Soir Gazetesi, Paris, Fransa

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. – Prof. Morrf, İsviçre

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. – Prof. Sekretan, İsviçre

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. – C. C. Sforza, İtalya

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. – F. Perrone Di San Martino, Yazar

Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. – Tribuna Gazetesi, İtalya

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük – Japon Times

Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. – The Japan Chronicle

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. – Kerama, Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963

Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir… – Loryan Gazetesi, Lübnan, 1938

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. – Ennehar Gazetesi, Lübnan, 1938

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. – Esti Ujsag, Macaristan

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. – Pester Lioyd Gazetesi, Macaristan

“Sizlere şunu söylemek isterim ki, Mustafa Kemal’e katip olmak isterim. Sebebi de onun her akşam sofrasında bulunup, yüksek fikirlerinden beslenmek dileğinde oluşumdandır. Böylece yeniden üniversite bitirmiş olacağım”. -Fransız Başbakanı: Edoward Herriot

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede, bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamı ile BÜYÜK ADAM niteliğine hak kazanmıştır. Bundan dolayı Türkiye övünebilir”.-Yunan Başbakanı: Eleftherios Venizelos

“Atatürk, asker devlet adamı olarak çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiyenin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza o, Türk’lere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendisine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir”.-ABD General Mc Artur

“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. Yüzyılda dünya savaşından önce yetişen enbüyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir devrimci olmuştur”. -İsrail Başbakanı: Ben Gurion

“Kemal Atatürk yalnız yeni Türkiyenin sembolü değil, aynı zamanda çağımızın en ilgi çekici şahsiyetlerden biridir. Çalışkan, güçlü ve özgür Avrupanın diğer ülkeleri ile işbirliğine sağlam şekilde bağlı olan Türkiye, bugünde onun izinde yürümektedir”. İtalya Başbakanı: Giovanni Leone

“Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye’de giriştiği derin ve geniş devrimler kadar, bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur”. – ABD Başkanı: John F. Kennedy

“Bana, bütün Avrupada bir devlet adamı daha gösterin ki, Dünya savaşı sonunda Gazi Kemal ölçüsünde ileriyi gören bir siyasi olgunluk örneği vermiş olsun”. – Eski ABD elçisi: General Charles H. Sherrill

“Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine, onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupanın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi”. -ABD Başkanı: Franklin D. Roosevelt

“Çanakkale savaşında Mustafa Kemal’in bulunduğu bölge yoğun topçu ateşi altında kalmasına rağmen, O’na bir şey olmamıştır. Hatta Mustafa Kemal bizlere nispet olsun diye gözümüzün önünde siperler arasında dolaşmakta ve sigarasını içmektedir. Bu yüzden askerleri O’na bir isim takmışlardır: Efsunlu Mustafa Kemal”. – İngiliz İstihbarat Subayı: H.G. Armstrong

“Bir insanın değerinin ölçüsü, kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna, düşmanına kabul ettirebilmesidir. İşte Atatürk bu yüceliğe erişmiş dahilerden biridir. Bir ihtilalci olarak modern Türkiyeyi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır”. -İngiliz Romancı: Somerset Mangham

“Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk Milletine nasip oldu ve karşımıza çıktı”.İngiltere Başbakanı: D. Loyd George

“Atatürkün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri, insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır”.- Times Gazetesi

“Kemalizm, yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı”. – Fransız Yazar: Gerard Tongas

“Atatürk modern Türkiyenin kurucusu ve ulusunun reformcusudur. Onun güçlü önderliği sayesinde, ortaçağı yaşayan şarklı Osmanlı İmparatorluğunun zihniyeti yıkıldı ve diğer uluslar safında, uygarlıkça ileri, yapıcı bir seviyeye erişen ve durumunu devam ettirebilen modern gelişmiş laik bir Cumhuriyet kuruldu”. – Encylopaedia Britannica

Müdür efendi bu gerçekleri öğrenmelidir.

Ağustos 30, 2014
SÖZCÜ

Atatürk’e hakaret eden müdüre sert tepki!

“Ben böyle bir kişi ile Atatürk anıtında bulunmak istemediğim için tören alanını terk ediyorum”

Karabük’teki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, CHP İl Başkanı Bayram Karadağ, yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan’a, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında Atatürk’ü eleştiren bir makale paylaştığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kayseri’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ağustos ayı başında Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Seyfullah Kaplan’ın, Atatürk’ün Yahudi olduğu, aynı zamanda İslam karşıtı olduğu, Türkleri ve Arapları kötülediği ileri sürülen, ‘Mustafa Kemal ile ilgili bilinmeyen gerçekler’ başlıklı makaleyi Facebook sayfasında paylaşması tepki çekti.

ATATÜRK DÜŞMANI MÜDÜRÜN GEÇMİŞİ

1957 yılında Kayserinin Pınarbaşı İlçesine bağlı Yahyabey Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde Ortaokul ve Liseyi Kayseri İmam-Hatip Lisesinde, Üniversite öğrenimini de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

İlk görevine Rize Çayeli İmam-Hatip Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak başladı. Daha sonra aynı okulda Müdür Yardımcısı olarak idareciliğe adım attı. Kayseri Bünyan Akmescit Orta Okulu ve İlköğretim Okulu Müdürlüğü, Kayseri Melikgazi İmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcılığı, Melikgazi Osman Ulubaş İlköğretim Okulu Müdürlüğü görevlerinden sonra 2003 yılında Kayseri İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevine devam etti.

24 Nisan 2007 tarihinden 11 Haziran 2014 tarihine kadar Kayseri İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 11 Haziran 2014 tarihinde Kayseri Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak, daha sonra da Bakanlık emriyle Karabük İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. 12.08.2014 tarihinde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

***

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA DA ÇİRKİN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nu da dondurma dolabının içinde gösteren bir fotoğrafı da Facebook’ta paylaşan Kaplan’a, CHP İl Başkanı Bayram Karadağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tepki gösterdi.

Yenişehir Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören için Vali Orhan Alimoğlu beklendiği sırada protokolün arasında yer alan Seyfullah Kaplan’ın yanına giden İl Başkanı Bayram Karadağ, Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunacaklarını hatırlatıp, “Hepimiz aynı düşüncede olmayabiliriz ama o paylaşımlar yakışmıyor. Karabük’te huzur içerisinde insanlarla sohbet ediyoruz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığınız paylaşım çok büyük bir terbiyesizlik. Tepkimi Atatürk’ün huzurunda paylaşmak istedim. Atatürk’e hakaret edemezsiniz, ettirmeyiz. Atatürk, Türk’tür, Müslüman’dır. Ben böyle bir kişi ile Atatürk anıtında bulunmak istemediğim için tören alanını terk ediyorum” diyerek ayrıldı.

Kayseri’de 2011′de AKP’den milletvekili aday adayı olan Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan ise yanında bulunanlara, “Benim yazdığım bir yazı değildi. Sadece paylaştım” dedi. Kaplan, gazetecilerin sorusu üzerine de şöyle konuştu:

“Atatürk’e kesinlikle hakaret etmedim. Bir haberi okudum, kendi Facebook sayfamdan paylaştım. Onun için okumak suçsa, ben o suçu devamlı işlemeye devam edeceğim. Ama kişilere hakaret etmek kesinlikle ne kültürümüzde vardır, ne bizde vardır.”

Tören sırasında Muharip Gaziler Derneği ve Karabük Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyeleri de protokolün oturduğu üstü kapalı alanda kendilerine yer ayrılmadığı gerekçesiyle töreni terk ederek protestoda bulundu. (DHA)

This entry was posted in ATATURK, EĞİTİM, İrtica, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

2 Responses to ATATÜRK’E DÜŞMAN MÜDÜRE ATATÜRK HAKKINDA DERS VE EV ÖDEVİ

 1. TARİH 25-03-2017
  Ey 1.000 yıl sonra yaşayan insan,
  Sen Atatürk’ü biliyor musun?
  Atatürk dünyada barış istiyordu.
  Bunun farkında mısın?

  Barışı korudun mu?
  Savaştan kaçındın mı?
  Komşu devletlere saldırıp
  Savaş çıkardın mı?

  Fetih işi çözüm değil,
  Dünyaya hakim olunmaz.
  Hakim olmak isteyenin
  Son nefesinde hekim bulunmaz.

  Birkaç yüzyıldır savaş olmadı,
  Barış var diyorsan
  Bravo diyorum sana
  Seni alkışlıyorum.

  Atatürk ilkelerinden vazgeçme
  Dünyada barışı koru
  Başka dünya yok diyorsan
  Sonsuza dek mutlusun.

  Yazan: Serdar Yıldırım

 2. ÇANAKKALE’DE BEN VARDIM
  İster miydim Anadolu işgal edilsin?
  İster miydim ordular dağıtılsın?
  İster miydim padişah teslim olsun?
  İstemezdim, böyle olsun istemezdim.

  Anadolu harap, bitap bir haldeydi.
  Türlü katliamlar yaşanmaktaydı.
  İnsanımın koruyanı, kollayanı yoktu.
  Sonunda İngiliz gemileri Çanakkale’ye geldi.

  Alman komutan Liman Von Sanders Türk birliklerinin başındaydı.
  Tabyalar savunmasızdı, ateş hattındaydı.
  Düşman çok güçlüydü, kayıplar artmıştı.
  Siperler gerilere, daha gerilere çekilmişti.

  Ben geldim Çanakkale’ye insanlar beni tanıyorlardı.
  Liman Von Sanders bir cephe sana yeter mi dediydi?
  Ben hayır dedim, bütün cephelerin komutanlığını bana vermelisiniz.
  Dediğim aynen oldu, Çanakkale’de ben vardım.

  Geceleri uyku tutmazdı beni.
  Atıma bindiğim gibi dörtnal uzaklaşırdım.
  Düşman sabaha karşı nereden çıkartma yapar.
  Bunun planını yapar, önlemini alırdım.

  Çanakkale’de dört – beş gün uyumadığım olurdu.
  Bir gece saat iki sularıydı.
  Birliğime geri döndüm ve emrimi verdim:
  Conkbayırı’na beş yüz asker çıkarın, mevzilensinler.

  Aman komutanım, dedi, diğer subaylar.
  Orası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir.
  Ne gereği vardır orada beş yüz askerin.
  Bir asker bile gitmese daha doğrudur.

  Siz dedim, beş yüz askeri gönderin.
  Evet, dediler, gönderdiler.
  Sabaha karşı Anzaklar Conkbayırı’ndaydı.
  Ama ben de Türk Askeri’nin yanındaydım.

  Kılıcım sağ elimdeydi, tabancam sol elimde.
  Bütün bir gün savaştık can siperhane.
  Yıkılmadık, yenilmedik, galip gelen biz olduk.
  Kazanan biz, yenilen İngiliz oldu.

  Yazan: Serdar Yıldırım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *