Category Archives: BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI

EMPERYAL FAŞİZM * POLİTİK EKONOMİ ; “Sizin ekonominizi mahvederim” * Para özelleştirilir mi demeyin özelleştirilir

Bülent Esinoğlu / 16.01.2019 bulentesinoglu@gmail.com “Sizin ekonominizi mahvederim” Amerika’dan gelen tehditler her zaman olmuştur. Amerika’dan gelen tehditler, Türkiye’yi yönetenler tarafından çok ciddiye alınmış ve siyasetlerimiz bu tehdit ve şantajlarla şekillenmiştir.Siyasi partilerin oluşumunda, hükümetlerin kuruluşunda, dış siyasetin belirlenmesinde Amerika her zaman etkili … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, DIŞ POLİTİKA, Ekonomi | Leave a comment

Özelleştirerek yerli ve milli olunamaz (Tank-Palet)

  26.12.2018, Bülent ESİNOĞLU bulentesinoglu@gmail.com Özelleştirerek yerli ve milli olunamaz (Tank-Palet) Cumhuriyetin kendi tasarrufları ile kurduğu Askeri Tank Palet Fabrikası da özelleştirmeye çıkarıldı. Gelin özelleştirmelerin ülke geleceği ile olan doğrudan ilişkisini anlamaya çalışalım. Özelleştirme bir küreselleşme saldırısıdır. Çok uluslu şirketlerin … Continue reading

Posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, ÖZELLEŞTİRMELER | Leave a comment

Yıkılışın ayak sesleri 2008 deklarasyonu ise 2015’dir

Bülent Esinoğlu bulentesinoglu@gmail.com 17.12.2018 Yıkılışın ayak sesleri 2008 deklarasyonu ise 2015’dir Soğuk Savaş saldırısı ulusların zenginleşmesini önleyen Birinci Küresel Saldırıydı. Aman komünizm gelmesin diye, Amerika kesesini epeyce doldurmuştu. 1980’li yıllarda başlayan kapitalist emperyalizmin İkinci Küresel Saldırısı yaklaşık 30 yıl sürdü. … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK | Leave a comment

Küreselleşmeye karşı öfke nasıl birikti?

Bülent ESİNOĞLU bulentesinoglu@gmail.com 9.12.2018 Küreselleşmeye karşı öfke nasıl birikti? Fransa’da ilk işaretleri ortaya çıkan ÖFKE, küreselleşme ile gelen Borca Dayalı Para Yaratma Sistemi ile başladı. Bunun kibarlaştırılmış adı; yeni finans sistemi ya da monetarizmdir.Temel bileşeni sermayenin önündeki tüm engelleri kardırmaktır. … Continue reading

Posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI | Leave a comment

Şeytanla işbirliği cennetin yolunu kapatır mı?

Bülent ESİNOĞLU – 7.12.2018 bulentesinoglu@gmail.com Şeytanla işbirliği cennetin yolunu kapatır mı? Kapitalizmin fıtratında şeytanla işbirliği vardır. ABD’nin teorisini yazdığı, uygulamasını yapmak için kıymadığı can bırakmadığı, Küreselleşme çökünce, Amerika yeniden şeytana sarıldı. Şimdi çok uluslu şirketlerin teorisyenleri “Dünya yeni bir sistem/model … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI | Leave a comment

Hep çirkindiler daha da çirkinleşecekler * “Astana’nın Fişini Çekme Vakti Geldi”

Bülent Esinoğlu bulentesinoglu@gmail.com 04.12.2018 Hep çirkindiler daha da çirkinleşecekler “Astana’nın Fişini Çekme Vakti Geldi” Amerika’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey böyle buyurmuş. Amerika’yı size yeniden anlatmayacağım. Artık halkımız ABD nedir ne değildir biliyor. Bize saldırmaya saldıracak da acaba bu sefer … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, Bölücü KÜRTÇÜLÜK, BOP, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ | Leave a comment

KAPİTAL EMPERYALİZM VE MİLLİYETÇİLİK * II. Dünya Savaşından önce de milliyetçi akımlar vardı

Bülent Esinoğlu bulentesinoglu@gmail.com 12.11.2018 II. Dünya Savaşından önce de milliyetçi akımlar vardı Sanayi devrimlerinin ürettiği ürünlerin pazarlanması, yani yeni sömürge arayışları Birinci Dünya Savaşının ana nedeniydi.Bir başka ifadeyle kapitalist emperyalizm yapısal bir krizin içindeydi. Genişleyerek sorununu çözeceğini düşünüyordu.Bu yapısal krizini … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, KAPİTALİZM - LİBERALİZM | Leave a comment

Amerika ve iki mecburiyeti; savaş ve oligarşi

Bülent Esinoğlu bulentesinoglu@gmail.com 28.10.2018 Amerika ve iki mecburiyeti; savaş ve oligarşi Birazcık ekonomi ile ilgilenenler bilirler ki, kapitalizm sürekli krizler içindedir. Ekonomi bilimi ile uğraşanlar ve ekonomi kitapları, kapitalizmde krizler yapısaldır diye ifade ederler.Demek istiyorlar ki, eğer kapitalizm varsa krizle … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Calisma Dunyasi - Is ve Emekciler, Ekonomi, KAPİTALİZM - LİBERALİZM | Leave a comment

Akıl Fikir yazıları * USTALIK TARİHTEN DERS ÇIKARTMAKTIR * Kurtuluş Savaşının İkinci Adamını Amerikancı ilan ederseniz, tarihten ders değil çatışma çıkarmış olursunuz. Eğer insanlar isterse sizin 17 yıllık sorumluluğunuz döneminden tonla çatışma unsuru çıkarabilirler. * Amerikan silahlarının alnımıza dayandığı bir süreçte, içerdeki Kemalistleri kışkırtmaya yönelik ve iç birliği bozmaktan başka bir işe yaramayacak bir ötekileştirme çabasıdır.

Bülent Esinoğlu / 11.10.2018 bulentesinoglu@gmail.com USTALIK TARİHTEN DERS ÇIKARTMAKTIR Milletler tarihe neden çok önem verirler? Neden bu kadar çok tarih araştırması vardır? Tarih neden matematik, fizik, kimya, biyoloji kadar önemlidir? Lise son sınıfta Tarih dersinden ikmale kalmıştım. Diğer derslerimden geçip, … Continue reading

Posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, EĞİTİM, Tarih | Leave a comment

EĞİTİM VE EKONOMİ * Damadın Amerikancı dünyası

Bülent Esinoğlu bulentesinoglu@gmail.com 10.2018 11:53:03 Damadın Amerikancı dünyası “İnsan yaşadığı yere benzer” diye çok yerleşik bir karakter analizi yapılır. Yaşamım boyunca önemli bir karakter durumuna şahit oldum. Yurt dışında eğitim görenlerin yurda dönüşlerinde, ülke gerçekleri ile sürekli çatışma halinde olduklarına … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, EĞİTİM, Ekonomi | Leave a comment